Szabályok

A Borsod MTB Series futamain a Magyar Kerékpáros Szövetség MTB XC 2024-ban érvényes versenyszabályai a mérvadóak, kiegészítve az a sorozat szervezői által alkotott szabályokkal (kategóriák, összpontszám stb.).

MTB XCO 2024. versenyszabályzat ide kattintva letölthető.

A Borsod MTB Series sorozat versenyei nyíltak, így azon bárki elindulhat, aki elfogadja jelen versenyszabályzatot.

A futamokon való részvételhez versenyengedély nem szükséges.

2020-tól az összetett eredményhirdetésnél azok a versenyzők is díjazásra kerülnek, akik Borsod megyén kívülről érkeznek! Az abszolút eredményhirdetésnél az 1. helyezetten kívül a 2., 3. helyezettek is díjazásra kerülnek. 

Továbbra is kihírdetésre kerül a  “Borsod MTB Bajnoka” cím, amit az a borsodi versenyző nyer meg, aki a kategóriánkénti összetett listában a legelőkelőbb helyen áll és érvényes B-A-Z megyei lakcímmel rendelkezik. Figyelem: 2-3. helyezést nem hirdetünk a Borsod megyeik között!

KATEGÓRIÁK:

A verseny nyílt, így azon kortól, nemtől és lakhelytől függetlenül mindenki elindulhat, aki aláírásával tudomásul veszi a jelen versenyszabályzatot.

Az XCO versenyzéssel most ismerkedőknek lehetősége van Hobbi férfi és Hobbi női kategóriába nevezni, ahol a pálya adottságaitól függően 1-2 kör lesz a versenytáv. A hobbi kategóriában 2023. vagy 2024-re szóló versenyengedéllyel rendelkező versenyzők nem indulhatnak.

2024. évi versenyengedéllyel rendelkező UTÁNPÓTLÁS korú versenyzők részére az eggyel erősebb kategória felé való felnevezés egy szezonon belül egyszer megengedett. A Senior férfi kategória, valamint a Master1, Master2 kategória versenyzői szintén nevezhetnek erősebb kategória felé. A felnevezés után visszanevezni már nem lehetséges egyik kategóriában sem, illetve az addig megszerzett pontjaik is törlésre kerülnek.

BMTB SERIES 2023. KATEGÓRIÁK:

KATEGÓRIASZÜLETÉSI ÉV
U7 Fiú/lány2018 és utána születettek
U9 Fiú/lány2016-2017
U11 Fiú/lány2014-2015
U13 Fiú/lány2012-2013
U15 Fiú/lány2010-2011
U17 Fiú/2008-2009
FELNŐTT Férfi1995-2007
FELNŐTT Női2009 és előtte születettek
MASTER 1 Férfi1985-1994
MASTER 2 Férfi1975-1984
MASTER 3 Férfi1974 és előtte születettek
HOBBY Női2009 és előtte születettek
HOBBY Férfi2007 és előtte születettek

NEVEZÉS:

A BMTB SERIES versenyein kizárólag ELŐNEVEZÉSSEL lehet részt venni. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

Előnevezési lehetőségekről az egyes futamok rendezői adnak tájékoztatást. Az egész sorozatra való egységes (elő)nevezés jelenleg nem lehetséges.

NEVEZÉSI DÍJAK:

KATEGÓRIA:NEVEZÉSI DÍJ:
U72 000 Ft / 5 Eur
U9; U11; U13; U15; U175 000 Ft / 12 Eur
FELNŐTT Férfi/Női10 000 Ft / 25 Eur
MASTER 1-310 000 Ft / 25 Eur
HOBBY Férfi/Női5 000 Ft / 12 Eur

DÍJAZÁS:

Futamonként és kategóriánként az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

ÖSSZETETT DÍJAZÁS:

U7 és HOBBY kategóriában nem hirdetünk összesített eredményt. Az ovisoknál és a kezdőknél egyaránt az élmény és a versenyzés megízlelése a cél. 

További kategóriákban (min. 3 futamon indult) U9-MASTER 3-ig az első 1-3. helyezettek a kerülnek értékelésre. 

ÖSSZESÍTÉS, ÉRTÉKELÉS, PONTRENDSZER:

 • Az adott futamon elindult, de célba nem ért (DNF) versenyzők 1 pontot kapnak.
 • El nem indult (DNS) vagy kizárt (DSQ) versenyző 0 pontot kap.
 • Kategóriaváltás esetén a versenyző a korábbi kategóriájának összesítésében az utolsó helyre kerül (pontszáma feltüntetésével). Egy szezonban egyszer lehet kategóriát váltani, azt csak és kizárólag az erősebb kategória irányába.
 • A sorozat összesítésénél a 3 legjobb futamon elért eredmény számít. (Pontegyenlőség esetén az alábbi összehasonlítás szerint kerülnek eldöntésre a helyezések: bármelyik futamon elért előkelőbb helyezés; több előkelőbb helyezés; megegyező helyezések esetén egymáshoz viszonyított időeredmény a közös futamok összesítése alapján.)
 • Az összetett díjazásban csak azok a versenyzők kerülnek értékelésre, akik minimum 3 futamon részt vettek (akkor is ha valaki 2 futammal esetleg több pontot szerez). 
 • Az összetett listában minden résztvevő versenyző fel lesz tüntetve. 
 • Az összesítésnél a fenti kategóriákon kívül a legjobb csapatot is díjazzuk. A csapatsorrend az egyesület 3 legtöbb pontot elért versenyzőjének összpontszáma alapján kerül kihirdetésre. Pontegyenlőség esetén a klub 4. versenyzőjének eredménye fogja eldönteni a helyezést. 

A sorozat eredményhirdetésére az utolsó futam után, Miskolcon kerül sor. 

EGYÉB SZABÁLYOK:

 • Fejvédő viselése minden pályára lépő számára (pályabejárás és a verseny ideje alatt is) kötelező.
 • A rajthoz való beszólítás a sorozat első futamán a nevezések beérkezésének sorrendjében történik, kivéve a Felnőtt férfi, Felnőtt női, Master1, Master2 és Master3-as korosztályokat, ahol a tavalyi év összetett eredménye alapján az első három kerül elsőként beszólításra, majd utánuk a többiek. A további futamokon a kategóriánkénti összetett lista alapján kerül sor a beszólításra, de csak azok a versenyzők, akik előneveztek az adott futamra! Akik korábban indultak, de nem neveztek elő, azok az új nevezőkkel kerülnek beszólításra. U7, valamint Hobbi férfi és női kategóriában a nevezések idejének beérkezése alapján történik a beszólítás. 
 • A versenyző számára kerék és szerelői segítség, frissítő beadása csak és kizárólag a frissítő/technikai zóná(k)ban történhet.
 • A pályán csak a haladási irányban lehet közlekedni, a technikai zónába (és bármilyen egyéb okból) visszafordulni tilos!
 • A pálya lerövidítése vagy sportszerűtlen magatartás tanúsítása azonnali kizárást von maga után.
 • A lekörözésre kerülő versenyzőknek elsőbbséget kell adni a leköröző versenyzőknek, a legelső alkalommal amint az lehetségessé válik.
 • Az aktuális futam első beérkezője után leintjük a futamot.
 • A szabályok be nem tartása a versenyrendezőség döntése alapján figyelmeztetést és kizárást is vonhat maga után!
 • Vitás kérdésekben, óvás esetében a Borsod MTB Series négy futamának versenyigazgatói (Frölich Tamás, Hacsi Ákos, Kalotai Norbert, Molnár György, valamint Sikter Zsuzsanna) közül az adott helyszínen ott lévők, a rendelkezésre álló összes információ megismerése után, konszenzusos döntést hoznak. Óvási díj 5.000 Ft. Döntésképtelenség/szavazat-egyenlőség esetén az adott futam szervezőjének véleménye dönt.
 • A verseny kizárólag rendezésre alkalmas körülmények között kerül lebonyolításra. Amennyiben előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni a versenyt, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja.
 • A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt az újonnan kijelölt pót időpontban sem sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát sztornózza és a nevezési díjat az alábbiak szerint visszafizeti:
 • a nevezési díj 70 %-át a sztornó számla kiállítását követő 5 napon belül
 • míg a további 22%-át a sztornó számla kiállítását követő 120 napon belül
 • Amennyiben a Szervező fenti határidőhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Viharos időjárás esetén a szervező a versenyt bármikor ideiglenesen, vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. A szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a pályabírókon keresztül, illetve a rajtban hangosbemondón keresztül teszi meg, illetve a közösségi médiában vagy a www.bmtbseries.hu oldalon keresztül is tájékoztat.
 • A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről:
 • A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek.
 • A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek tulajdonosai illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak.
 • Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom.
 • Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek.
 • Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget.

A szervezők a szabályok változtatásának jogát fenntartják!